Personlig krise

Er du blevet skilt, har du brudt med din partner, eller mistet dit job? Eller er der, på et helt andet område i dit liv, sket en stor omvæltning, som har gjort, at du sidder tilbage med følelsen af, at have mistet noget af dig selv? Så gennemgår du højest sandsynligt en personlig krise lige nu.

Det kan også være, at du lige omvendt har alt det, du troede, du gerne ville have, men alligevel sidder tilbage med en følelse af tomhed. Måske er du blevet i tvivl om, hvilke grundlæggende værdier du har, og om du lever i overensstemmelse med disse. Det kan ofte komme til udtryk ved en oplevelse af, at meningen mangler. I det tilfælde, er det også meget sandsynligt, at du er havnet i en personlig krise.

To typer kriser

Helt overordnet taler man om to typer kriser. Den ene er livskriserne, som også kaldes udviklingskriser, og som er en helt naturlig del af livet. Den anden type er de traumatiske kriser.

De naturlige udviklingskriser:

 • Teenage-alder: identitet og rolleforvirring
 • Voksenalder: intimitet og isolation
 • Midalder: aldring og stagnation
 • Alderdom: integritet og fortvivlelse

Traumatiske kriser:

Når vi udsættes for en hændelse, som vi oplever som værende truende mod vores fysiske eksistens, vores identitet eller vores grundlæggende livsmuligheder.

Hvis vi rammes af en traumatisk krise, imens vi gennemgår en af udviklingskriserne, er vi særligt sårbare, og rammes derfor ofte hårdere.

Med en traumatisk krise følger ofte et sorgforløb. Læs mere om sorg og psykoterapi ift. sorg-bearbejdning her.

Den eksistentielle dimension af krisen

Den danske filosof Kierkegaard beskriver krisen ud fra fire eksistentielle grundvilkår. Når vi konfronteres med et af de fire grundlæggende aspekter af vores eksistens – døden, friheden, isolationen eller meningsløsheden – kan vi rammes så hårdt, at det forårsager en eksistentiel livskrise. Krisen kan være præget af oplevelse af meningsløshed, tomhedsfølelse, depression og dødsangst.

Krisen som springbræt

Selv om ovenstående kan opleves voldsomt, forstås livskrisen i eksistentiel forstand ikke udelukkende som noget negativt.

Krisen ses også som en mulighed for udvikling og forandring til det bedre. Hvis man har mod på at dykke ned og undersøge, hvad den handler om.

Not untill we are lost, do we begin to find ourselves” (Citat: H. D. Thoreau).

Vejen ud af krisen er netop, at tage et aktivt valg om at ville foretage en forandring. Måske ift. helt konkrete dele af det liv vi har skabt – eller måske ift. måden vi er tilstede i livet på. Vi må, som Kierkegaard beskrev det, lære at påtage os vores eksistens som opgave ved at stoppe op og tage stilling i stedet for at følge med strømmen og normerne omkring os.

Det gør vi ved at undersøge, hvordan vi lever vores liv, om vi får prioriteret, som vi ønsker, og i hvor høj grad vores nuværende måde at leve på giver mening for os. Det indebærer også en undersøgelse af, hvilke roller eller former vi indtager i forskellige relationer og sammenhænge, og overvejelser om hvorfor vi gør det, og hvilken betydning det får for os. Denne del er yderligere beskrevet under fanen psykoterapi.

Hvordan foregår et forløb ift. en krise

Vælger du at indgå i et psykoterapeutisk forløb for at komme igennem en livskrise vil du, på baggrund af ovenstående, inviteres til refleksion over dit liv. Vi vil dykke ned i overvejelser om, hvad der giver dig høj grad af meningsfylde, og hvad der modsat forårsager meningsløshed.

Du vil, som en del af terapiforløbet, også modtage støtte til at opdage, forstå og forandre de roller eller former, som du oftest fanges i. Så du derved kan udvikle en mere hvilende og – for dig – meningsfuld måde at være i dine relationer og i livet på.

PSYKOTERAPI – PRISER

Pris pr. time

Med studierabat

600,-

500,-

Gælder for behandling på klinikken i Åbyhøj på grænsen til Århus C

Kontakt mig på:

Trine LykkePsykoterapeutKropPsykeSammenhængTrine Lykke
+45 30 24 43 86

Kontakt@kroppenogpsyken.dk

Eller udfyld felterne og bliv ringet op:
  Hvordan kommer jeg i gang?

  Hvis du er i tvivl om, om det beskrevne terapiforløb kunne være noget for dig, kan du sende mig en mail, med en beskrivelse af din situation og dine tanker og følelser. Derfra kan vi sammen vurdere, hvad der kunne være hensigtsmæssigt for dig.

  Det siger andre om mig

  ★★★★★

  Jeg har virkelig været tilfreds med, at gå i terapi ved Trine og jeg kan virkelig godt lide hendes arbejdsmetoder....

  Jeppe Dreyer, Aarhus

  ★★★★★

  Trine er simpelthen så dygtig, empatisk og nærværende i sit arbejde....

  Lene Sønderby, Aarhus

  ★★★★★

  Jeg er 100% tilfreds med mit terapi forløb, super...

  Ole Hansen, Aarhus

  ★★★★★

  Fysioterapeut Trine Lykke er meget professionel. Hun lytter til det man siger og tager det alvorligt, mens hun er god til at spørge ind. Hun har været god til at tilpasse sig mig, og den måde jeg har brug for behandling på. Hun giver desuden gode råd og øvelser man kan lave derhjemme. En udelukkende positiv oplevelse ud over det sædvanlige, ...

  Kirstie Holm Riis, Aarhus

  ★★★★★

  Jeg har været i et træningsforløb hos Trine i snart 1 år. Jeg er yderst tilfreds med den behandling jeg får. Hun er meget dygtig til sit arbejde, og man er ikke et øjeblik i tvivl om at hun brænder for sit arbejde. Hun har hjulpet mig igennem min sygdom vha. mindfulness og massage . Hun får min varmeste anbefaling....

  Joyce Agger, Aarhus

  Se flere anmeldelser