Psykoterapi & Fysioterapi

Jeg hedder Trine Lykke og er uddannet fysioterapeut og psykoterapeut. Jeg er optaget af krop-psyke-sammenhæng og har en helhedsorienteret forståelse af mennesket.

Det helhedsorienterede vil sige en forståelse af, at vi mennesker på én gang er kropslige, følende, tænkende og sociale væsner. Med hver vores historie og bagage. Med hver vore adfærdsmønstre – og med hver vores måder at indgå i relationer og i livet på.

Vi må derfor forstås ud fra hver vores unikke kombination af alle disse aspekter, hvis vi ønsker at skabe en varig forandring.

Et element i det helhedsorienterede menneskesyn er forståelsen af, at kroppen og psyken er tæt forbundne og påvirker hinanden indbyrdes. Jeg vægter derfor krop-psyke-sammenhæng højt i mine behandlinger.

I min klinik i Åbyhøj ved Århus vil du opleve:

  • Et tillidsfuldt, trygt og nærværende rum.
  • Du vil blive mødt med respekt, rummelighed og empati.
  • Jeg er underlagt tavshedspligt og alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Du kan se mit CV og læse mere om mig her.

Jeg tilbyder følgende ydelser